FRISKISGRUPPA

INFORMASJON

Friskisgruppa er vårt unike tilbud til utviklingshemmede barn. Her er det den erfarne treningssenterinstruktøren Cecilie Korsan Sundet som er hovedtrener. Sammen med Anna Caroline Fladby skaper de to en dansetime full av bevegelse, moro, tilhørighet og smil! 
Vi er skikkelig stolte av Friskisgruppa vår!