SPORTSDANS SFO-KURS

INFORMASJON

Vi tilbyr dansekurs på barneskoler i SFO-tiden. Vår dyktige danseinstruktør Anna Caroline Fladby, mange ganger Norgesmester i sportsdans, besøker SFO og holder dansekurs i skolens lokaler. Barna deles i grupper etter klassetrinn og lærer det grunnleggende i sportsdans. Vi arrangerer deretter gratis dansekurs i lokalene våre på Vikhammer for alle som deltar på SFO-dansingen og familiene deres. Etter endt SFO-kurs inviteres SFO-deltakerne til å fortsette på våre ordninære kveldskurs. Påmelding til sfokurs skjer via skolens sfo.